بررسی بازی Survive – Wilderness بقا در طبیعت رام نشده

زندگی در شرایط سخت نام اپلیکیشنی اندرویدی است که جذابیت زیادی دارد. در جریان این بازی، کاربر باید اقداماتی انجام

ادامه