چگونه پهباد ها چهره کوهنوردی را تغییر می دهند؟ +دانلود ویدئو

ناجی غیر منتظره ماجرای نجات کوهنورد گم شده در ارتفاعات 8000 متری برودپیک یک پهباد بود! که توانست محل کوهنورد

ادامه

بررسی بازی Survive – Wilderness بقا در طبیعت رام نشده

زندگی در شرایط سخت نام اپلیکیشنی اندرویدی است که جذابیت زیادی دارد. در جریان این بازی، کاربر باید اقداماتی انجام

ادامه