راهنمای صعود به قله قاش مستان دنا +ویدئو مستند صعود

 مقدمه: رشته کوه بزرگ زاگرس آبادانی را از شمال غرب تا جنوب شرق به ایران هدیه داده است(صعود به قله

ادامه