پیشکسوت کوهنوردی آرشیو خود را به سلوچ هدیه کرد! ۱۲۰ گیگابایت محتوا

پیشکسوت کوهنوردی کشور جناب محمود رهامیان آرشیو تصاویر و ویدئو ها و… ۴۵ سال کوهنوردی خود به میزان ۱۲۰ گیگابایت

ادامه