سلوچ را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

به منظور توسعه و ترویج ورزش کوهنوردی به شکل علمی و ارتباط موثرتر با مخاطبان اقدام به راه اندازی صفحات مختلف در شبکه های اجتماعی نموده ایم. امیدواریم سلوچ فضایی متفاوت برای کوهنوردان باشد و بتوانیم گامی در جهت شناخت و حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی کشور برداریم.
ما در کوهنوردی نه به فتح قله ها که به فتح خویشتن نایل می شویم.
پیروز باشید

سلوچی ها

شبکه اجتماعی سلوچی ها