بقا در کوهستان (بقا در شرایط بحرانی کوهستان)

بقا در شرایط بحرانی کوهستان

معنای فوریت های پزشکی کمک هایی است که تقریبا زیر 1 ساعت به فرد رسانده شود . حال اگر فرد آسیب دیده در محیط کوهستان باشد وضع به گونه ای دیگر است و در واقع برای کمک و امداد نیاز نیست یک حجم زیادی از تجهیزات تخصصی فوریت های پزشکی به همراه داشته باشیم . تنها داشتن یک کیت کوچک کمک های اولیه و آموختن روش های درمان آسیب های رایج , برای بقا در کوهستان کافی است .

 

روشهای بقا در کوهستان

 

طناب

 

زندگی شما به طنابتان وابسته است . اگر شما یا همنوردتان نیاز به بسکت داشته باشید می توانید از طناب برای برگشت به ابتدای راه استفاده کنید . طبق شکل شماره یک با طنابتان بین 15 تا 20 حلقه ایجاد کنید . البته این کار را می توانید با نوار, باتوم  , چوب های اسکی یا دیرک های چادر نیز انجام دهید . بعد یک کیسه خواب روی طناب پهن کنید و بعد 2 کوله پشتی طبق شکل شماره 2 روی کیسه خواب بگذارید . اگر هوا خوب نبود می توانید یک کیسه خواب دیگر روی آن بکشید یا یک پارچه رور بدنش بپیچید . و بعد شروع کنید به مهار کردن و طناب پیچ کردن فرد  و بهتر است از پاهایش شروع کنید . این روش برای فردی مفید است که قادر به حرکت کردن به تنهایی نیست . اگر فرد آسیب نخاعی دیده باشد بهتر است به دنبال روش دیگری باشید .

طناب کوهنوردی

بقا در کوهستان

بقا در کوهستان

روشهای بقا در کوهستان

 

استفاده از کاور

بقا در کوهستان

آیا احتمال آسیب نخاعی می دهید ؟ اگر آسیبی به سر فرد وارد شده ( بر اثر سقوط یا ریزش سنگ ) و هوشیاری وی کم شده باید طبق شکل سر و گردن او را ثابت نگه دارید . یک راه برای انجام این کار این است که یک کاور را بردارید و داخل آن را پر از شن و یا از لباس پر کنید و گردن و سر او را طبق شکل ثابت کنید و بعد می توانید از سر تا پای او را معاینه کنید . این کار نیاز به احتیاط فراوانی دارد و اگر در توازن ستون فقرات فرد مشکلی پیش بیاید و یا او احساس درد کند بهتر است کار را متوقف کنید .

بقا در کوهستان

روشهای بقا در کوهستان

 

استفاده از کیسه خواب

 

در میان آسیب های رایج در صعود ها عموما بیشترین آسیب در ناحیه اندام تحتانی و شکستگی و رگ به رگ شدن است . که در این حال باید پا را ثابت نگه داشت تا از آسیب های احتمالی بعدی جلوگیری شود . استفاده از یک کیسه خواب به عنوان بک آتل ایده خوبی است . قبل از شروع به آتل بندی , گردش خون و ضربان و احساس زیر آسیب را چک کنید . اگر قوزک پا آسیب دیده , ببینید آیا انگشتان پایش را حس می کند ؟ آیا آنها گرم و صورتی هستند ؟ آیا می تواند آنها را حرکت دهد ؟ حالا در یک موقعیت راحت شروع به آتل بندی کنید . مفاصل بالا و پایین شکستگی را جمع کنید و یا استخوان بالا یا پایین مفصل آسیب دیده را و بعد آن را با نوار یا هر چیز دیگری که در اختیار دارید به طور ایمن ببندید . دوباره گردش خون را چک کنید .

 

روشهای بقا در کوهستان

مخزن آب

 

ممکن است که در حال بریدن طناب دستتان را نیز ببرید یا در یک فرود بد دچار سوراخ شدگی یا پاره شدگی عظلات شوید . بهترین راه حل این است که خون ریزی را بند بیاورید و فرد آسیب دیده را آرام کنید . یک کیسه آب بردارید و آن را پر از آب تمیز کنید ( آبی که بتوانید بخورید تمیز است ) بعد دهانه 1 در 2 اینچی آن را روی زخم بگیرید و فشار دهید اینقدر این کار را انجام دهید تا آب تمام شود و بعد روی زخم را بپوشانید . اگر کیسه آب نداشتید از کیسه نایلونی زیپ دار استفاده کنید و بعد یک گوشه آن را سوراخ کنید .

 

بقا در کوهستان

استفاده از نوار

 

اگر آسیب دیدگی فرد یک رگ به رگ شدن ساده مچ پا یا یک تخلیه انرژی بود ,  وسایلش را بین دیگران تقسیم کنید و بعد به او باتوم قرص بدهید یا از شانه نفر دیگری برای حرکت کمک بگیرد . اما اگر آسیب دیدگی جدی تر بود با استفاده از یک نوار یا طناب 20 فوتی به شکل زیر عمل کنید . هر چند وقت یک بار استراحت کنید و اگر امکانش هست حمل کننده جای خود را به دیگری دهد .

منبع: http://www.climbing.com/skills/survival-in-the-backcountry/

معنای فوریت های پزشکی کمک هایی است که تقریبا زیر 1 ساعت به فرد رسانده شود . حال اگر فرد آسیب دیده در محیط کوهستان باشد وضع به گونه ای دیگر است و در واقع برای کمک و امداد نیاز نیست یک حجم زیادی از تجهیزات تخصصی فوریت های پزشکی به همراه داشته باشیم . تنها داشتن یک کیت کوچک کمک های اولیه و آموختن روش های درمان آسیب های رایج , کافی است .

 

روشهای بقا در کوهستان

 

طناب

 

زندگی شما به طنابتان وابسته است . اگر شما یا همنوردتان نیاز به بسکت داشته باشید می توانید از طناب برای برگشت به ابتدای راه استفاده کنید . طبق شکل شماره یک با طنابتان بین 15 تا 20 حلقه ایجاد کنید . البته این کار را می توانید با نوار, باتوم  , چوب های اسکی یا دیرک های چادر نیز انجام دهید . بعد یک کیسه خواب روی طناب پهن کنید و بعد 2 کوله پشتی طبق شکل شماره 2 روی کیسه خواب بگذارید . اگر هوا خوب نبود می توانید یک کیسه خواب دیگر روی آن بکشید یا یک پارچه رور بدنش بپیچید . و بعد شروع کنید به مهار کردن و طناب پیچ کردن فرد  و بهتر است از پاهایش شروع کنید . این روش برای فردی مفید است که قادر به حرکت کردن به تنهایی نیست . اگر فرد آسیب نخاعی دیده باشد بهتر است به دنبال روش دیگری باشید .

 

روشهای بقا در کوهستان

 

استفاده از کاور

 

آیا احتمال آسیب نخاعی می دهید ؟ اگر آسیبی به سر فرد وارد شده ( بر اثر سقوط یا ریزش سنگ ) و هوشیاری وی کم شده باید طبق شکل سر و گردن او را ثابت نگه دارید . یک راه برای انجام این کار این است که یک کاور را بردارید و داخل آن را پر از شن و یا از لباس پر کنید و گردن و سر او را طبق شکل ثابت کنید و بعد می توانید از سر تا پای او را معاینه کنید . این کار نیاز به احتیاط فراوانی دارد و اگر در توازن ستون فقرات فرد مشکلی پیش بیاید و یا او احساس درد کند بهتر است کار را متوقف کنید .

 

روشهای بقا در کوهستان

 

استفاده از کیسه خواب

 

در میان آسیب های رایج در صعود ها عموما بیشترین آسیب در ناحیه اندام تحتانی و شکستگی و رگ به رگ شدن است . که در این حال باید پا را ثابت نگه داشت تا از آسیب های احتمالی بعدی جلوگیری شود . استفاده از یک کیسه خواب به عنوان بک آتل ایده خوبی است . قبل از شروع به آتل بندی , گردش خون و ضربان و احساس زیر آسیب را چک کنید . اگر قوزک پا آسیب دیده , ببینید آیا انگشتان پایش را حس می کند ؟ آیا آنها گرم و صورتی هستند ؟ آیا می تواند آنها را حرکت دهد ؟ حالا در یک موقعیت راحت شروع به آتل بندی کنید . مفاصل بالا و پایین شکستگی را جمع کنید و یا استخوان بالا یا پایین مفصل آسیب دیده را و بعد آن را با نوار یا هر چیز دیگری که در اختیار دارید به طور ایمن ببندید . دوباره گردش خون را چک کنید .

 

روشهای بقا در کوهستان

مخزن آب

 

ممکن است که در حال بریدن طناب دستتان را نیز ببرید یا در یک فرود بد دچار سوراخ شدگی یا پاره شدگی عظلات شوید . بهترین راه حل این است که خون ریزی را بند بیاورید و فرد آسیب دیده را آرام کنید . یک کیسه آب بردارید و آن را پر از آب تمیز کنید ( آبی که بتوانید بخورید تمیز است ) بعد دهانه 1 در 2 اینچی آن را روی زخم بگیرید و فشار دهید اینقدر این کار را انجام دهید تا آب تمام شود و بعد روی زخم را بپوشانید . اگر کیسه آب نداشتید از کیسه نایلونی زیپ دار استفاده کنید و بعد یک گوشه آن را سوراخ کنید .

 

 

استفاده از نوار

 

اگر آسیب دیدگی فرد یک رگ به رگ شدن ساده مچ پا یا یک تخلیه انرژی بود ,  وسایلش را بین دیگران تقسیم کنید و بعد به او باتوم قرص بدهید یا از شانه نفر دیگری برای حرکت کمک بگیرد . اما اگر آسیب دیدگی جدی تر بود با استفاده از یک نوار یا طناب 20 فوتی به شکل زیر عمل کنید . هر چند وقت یک بار استراحت کنید و اگر امکانش هست حمل کننده جای خود را به دیگری دهد .

بقا در کوهستان

شرایط-بحرانی5

شرایط-بحرانی6

شرایط-بحرانی7

 

منبع: http://www.climbing.com/skills/survival-in-the-backcountry/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.