آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف +زیرنویس فارسی

اگر روی شیب های برفی هستید و می خواهید تا از صعود دوستانتان حمایت نمایید محلی که برای قرار گیری خود در برف ایجاد نموده اید به تنهایی قابل اعتماد و اتکا نیست اگر به هر دلیلی صعود کننده لیز بخورد نیروی وارد بر طناب می تواند شمارا به پایین پرت کند… در این ویدئو مارک چادویک به آموزش آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف در شیب های برفی می پردازد. با سلوچ همراه باشید.(آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

دانلود720p

بیشتر بخوانید:

آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه

 

آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف

آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف

اگر در روی شیب های برفی هستید و می خواهید تا از صعود دوستانتان حمایت نمایید

محلی که برای قرار گیری خود در برف ایجاد نموده اید به تنهایی قابل اعتماد و اتکا نیست

اگر به هر دلیلی صعود کننده لیز بخورد نیروی وارد بر طناب می تواند محل قرار گیری و نشستن شما را خراب کند و شمارا دچار مشکل کند پس شما به یک خود حمایت احتیاج دارید.

در اینجا به شما می آموزیم که چگونه با کلنگ یخ و برف خود یک خود حمایت بسازید

تا اتکا و پشتیبانی بیشتری برای شما ایجاد نماید.

(آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برفساخت خود حمایت

برای ساخت یک خود حمایت با کلنگ یخ و برف اول باید محل نشستن خود را حفر کنید چرا که به شما یک الگو برای ساخت  خود حمایت می دهد.

همانطور که می بینید ما اینجا یک  محل اسقرار حفر نموده ایم قدم به درون محلی تعبیه شده بگذارید کلنگ یخ و برف را به سمت بالای شیب ببرید و از آخرین نقطه بر روی شیب یک خط به سمت جایی که ایستاده اید بکشید و حالا شما یک الگو برای ساخت محل خود حمایت

خواهید داشت وقتی از شیب بالا می روید از محل حفر خود حمایت یک الگو دارید.

فاصله محل خود حمایت با محل استقرار چقدر باشد؟

با این روش بهترین محل برای استقرار کلنگ یخ و برف را می یابید وقتی نوبت به این می رسد که باید فاصله محل خود حمایت با محل استقرار چقدر باشد. باید به جنس برف و یخچال

پشت محل استقرارتان توجه نمایید اگر جنس برف سخت و محکم است خود حمایت می تواند به شما نزدیکتر باشد. اگر جنس برف ضعیف و نرم است باید فاصله خود حمایت از محل استقرار شما بیشتر باشد در برف های خیلی نرم و ضعیف باید تا آنجایی که می توانید محل خود حمایت را از محل استقرارتان فاصله دهید.

انتهایی ترین نقطه کلنگ را بگیرید و تا آنجایی می توانید نقطه دورتری را برای حفر خودحمایتانتخاب نمایید و از آنجا خطی را به سمت محل استقرارتان بکشید.

اگر مطمئن نیستید هم بهتر است محل دورتری را برای حفر خود حمایت انتخاب نمایید.

(آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

این برای ایمنی شما بهتر است…

آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف

دفن کردن کلنگ در برف

وقتی نوبت به حفر برف و دفن کردن کلنگ می رسدباید دقت کنید که محل آن دقیقا با الگویی که شما کشیده اید همخوانی دارد محل خود حمایت باید دقیقا در بالای محل استقرار شما باشد و نباید با محل جای گیری شما زاویه داشته باشد نیازی به گفتن نیست : محلی که در برف حفر می کنید باید قدری از کلنگ بزرگتر باشد تا به شما قدرت مانوور بیشتری بدهد.

یک الگو ایجاد کنید

بهتر است قبل از شروع دور محل حفر کلنگ خط بکشید تا یک الگو برای شما ایجاد نماید. بهتر است الگوش ما بزرگتر از خود کلنگ باشد.چرا که به شما امکان می دهد با خیال راحت برف را حفر کنید.

توجه نمایید که برف های بالایی اهمیت چندانی برای خود حمایت ندارند اصل اتکای شما برف های پایین دست محل خود حمایت است.

مراقب باشید به پوشش برف پایین دست آسیب نزنید.

اگر دیدید پوشش برف خیلی ضعیف است حتما مراقب باشید که به برف های پایین دست محل خود حمایت آسیب نزنید.

حفر شکاف برای دفن کردن کلنگ یخ و برف

خودتان کنار محل حفر قرار بگیرید و دست و پاهایتان را دور از پوشش برف پایین دست قرار بدهید خوب نوبت به حفر محل خود حمایت رسیده است اولین برش باید به شما نزدیک باشد و برش ها و ضربه های بعدی به طور منظم باید از شما فاصله بگیرند.

ابتدا باید شکاف ایجاد کنید و در ادامه سعی در هرچه عمیقتر کردن آن کنید باز هم باید از نزدیکترین نقطه به خودتان  شروع نمایید و اینکار با فواصل منظم ادامه دهید.

محل حفر کلنگ را مرتبا خالی نمایید.

باید قدری محل حفر را عریض تر نمایید. تا بتوانید به عمق بیشتری دست پیدا کنید

خوب ساخت محل خود حمایت تمام شد.(اصطلاحا به این حفره صتدوق پست می گویند)

و همونطور که می بینید بسیار مرتب و شسته رفته از آب درآمد.

بخش جلویی حفره باید عمودی باشد

لذا باید به شکل منظمی برف را حفر کنیدو اطراف حفره را هم باید به خوبی تمیز نمایید بخش جلویی حفره باید تقریبا عمودی باشد لذا باید برف را عمودی برش زده باشید.محل قرار گیری کلنگ باید عمود بر خطی الگویی باشد که قبلا به طف محل اسقرار رسم کردید.(آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

جای گیری کلنگ

کلنگ باید کاملا درون شکاف قرار بگیرد و به دیواره شکاف چسبیده باشد.

چرا که این سطح عمودی شکاف است که محل اتکا و خود حمایت شمارا می سازد همانطوری که می بینید کلنگ دقیقا موازی با سطح عمودی شکاف قرار گرفته است و کلنگ به طور کامل در شکاف قرارگرفته به گونه ای که بخش تیز سر آن در برف فرو رفته استو زاویه کمی نسبت به پایین شیب دارد و البته بدنه کلنگ باید خوبی به سطح عمودی شکاف بچسبد.(آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

اتصال اسلینگ به کلنگ

اکنون باید محل اتصال (اسلینگ)را بر روی کلنگ بیابیم اسلینگ را باید به مرکز ثقل کلنگ متصل نماییم تا فشاری وارد برآن به طور متناسبی به تمام سطح شکاف وارد شود. باید کمی دقت کنیم ،برای این کلنگ مرکز ثقل اینجا در کنار برچسب نامش قرار داردکلنگ را باید طوری در شکاف بخوابانید که مرکز سقل آن دقیقا در راستای خط الگویی باشد که در ابتدا رسم کرده اید باید دقیقا در راستای محل استقرار شما باشد.

ایجاد شکاف برای اتصال اسلینگ

قبلا به شما گفتیم که به هیچ عنوان نباید به پوشش برف پایین دست آسیبی برسد چرا که تمام اتکای خود حمایت به استحکام این بخش بستگی دارد اما برای اتصال اسلینگ به کلنلگ باید با دقت شکاف کوچکی در این بخش ایجاد نماییم و اگر مثل حالت قبل بخواهیم با سر کلنگ شکاف ایجاد نماییم شکاف خیلی عریض می شود و از استحکام خود حمایت می کاهد.(آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

استفاده از میخ کلنگ برای ایجاد شکاف

لذا باید با بخش تیز انتهای کلنگ شکاف ایجاد نماییم (میخ کلنگ) چون برف خیلی سفت و محکم است من باید برخیزم تا اتکای بهتری برای ایجاد شیار داشته باشم شکاف باید به گونه ای باشد که اسلینگ یا طناب شما بتواد به خوبی عبور نماید ضروری است که تا می توانید این شیار را عمیق کنید تا به پایین ترین سطح برسد.

و به کف شکاف برفی (صندوق پست) وصل بشود چرا که وقتی به اسلینگ فشار وارد شود ممکن است کلنگ یخ را بالا بکشد.

با عمیق کردن این شکاف تا پایین ترین سطح احتمال این اتفاق به صفر می رسد و به هیچ عنوان به اسلینگ امکان بلند شدن و مانوور نمی دهد.

آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف

گره زدن اسلینگ به کلنگ

حال که اساس را به خوبی ایجاد کرده ایم شکافی که برکلنگ را در بر بگیرد و محلی برای عبور اسلینگ به سمت محل  استقرار و… باید راهی پیدا کنیم تا اسلینگ رابه کلنگ گره بزنیم ما مرکز سقل کلن را مشخص کردیم و حال باید اسلینگ را به آن نقطه گره بزنیم.

گره خفت دوپر

همانطور که می بینید ما یک اسلینگ 1.5 متری داریم که یک کارابین به انتهای آن وصل شده ما باید یک گره خفت دو پر بر روی کلنگ بزنیم تا اسلینگ را به شافت کلنگ وصل نماییم به این شکل من یک حلقه و حال حلقه دوم را یکی پس از دیگری در اسلینگ ایجاد می کنم ما یک گره خفت دوپَر ایجاد کردیم که می شود شافت کلنگ را از درون آن عبور داد تا گره را به مرکز ثقل گلنگ انتقال دهیم اگر طول اسلینگ زیاد است می توانید برای استحکام بیشتر یک حلقه دیگر به گره اسلینگ اضافه نماییدو دوباره گره را به محل مشخص شده(مرکز ثقل) بازگردانید.(آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

کلنگ و اسلینگ را درجای خود قرار دهید

همانطور که می بینید هر دو سمت اسلینگ به خوبی به پشت کلنگ متصل شده اند و باید به گره ضربه بزنید تا مطمن شوید در جای خودش محکم قرار گرفته است الان وقت آن رسیده که کلنگ رو اسلینگ را در جای تعبیه شده شان قرار دهیم باید با دقت اسلینگ را از درون شکاف عبور دهیم و کلنگ را به خوبی درون شکاف مهار نماییم.

مطمن شویم که در شمت درست آن قرار گرفته است نوک کلنگ باید در سطح کف شکاف فرو برود و در جایش محکم باشد. و اسلینگ مرتب در شکافش قرار گرفته باشد برای اطمینان بیشتر بهتر است که کارگاه خود حمایت را تست کنیم و ببینیم که همه چیز به خوبیدر جای خودش قرار گرفته است.

اتصال خود به خودحمایت

اکنون باید خودتان را به خود حمایت متصل نمایید می توانید خود حمایت را به هارنس خود یا با یک طناب به دور کمرتان وصل نمایید طناب متصل به خودتان را از درون کارابین عبور دهید بهتراست در محل استقرار زانو بزنید تا بتوانید به خوبی طناب را به دور کمرتان گره بزنید.

موزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف

اتصال طناب به خود حمایت

و همانطور که می بینید طناب حمایت را به طناب دور کمرم گره میزنم و با یک گره ساده خودم و طناب حمایت را به “خودحمایت” متصل می کنم طناب را قدری بکشید تا محکم شدن گره ها اطمینان حاصل کنید همانطوری که می بینید من و طنابی که قرار است با آن افراد صعود کننده را حمایت نمایم به شکل مناسبی به “خودحمایت”متصل شده است و حال که همه چیز به خوبی درجای خود قرار گرفته است.

تنها کاری که باید انجام دهم این است که بچرخم و در محل استقرار بنشینم و از صعود همنوردانم حمایت نمایم اکنون من با ایمنی کامل در محل استقرار قرار گرفته ام و “خودحمایت” ایمنی من و صعود کننده هارا را تضمین می نماید.(آموزش ساخت خود حمایت با کلنگ یخ و برف)

همانطور که می بینید محل استقرار و کارگاه خود حمایت دقیقا در یک خط و در جهت شیب قرار دارند و اکنون آماده که از صعود کننده ها حمایت نمایم.

سپاس از توجه شما

دانلود ویدئو های آموزشی کوهنوردی و طبیعت گردی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.