آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه

آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه

در این ویدئو آموزشی به شما روش حمایت ایمن و مناسب برای کوهنوردی های زمستانی را بدون استفاده از تجهیزات مخصوص تنها با استفاده از یک رول طناب را می آموزیم. این روش حمایت به حمایت بدنی معروف است. با سلوچ همراه باشید.

دانلود 720p

حمایت بدنی در صعود های زمستانه

در این قسمت به آموزش انجام حمایت بدنی در صعود های زمستانی می پردازیم. شما می توانید حمایت بدنی را بسته به شرایط محیطی که در آن قرار دارید به شکل های مختلفی به انجام برسانید :مثل صعود های زمستانی یا سنگنوردی و…

حمایت بدون ابزار

در حالت نخست به حمایت بدون ابزار برای صعود کوهنورد پایین تر می پردازیم لذا باید در برف به اندازه نشستن یک نفر حفره ای ایجاد نماییم و در آن مستقر شویم رو به سمت شخصی که قرار است از او بدون هیچ گونه تجهیزاتی تنها با یک طناب تنها حمایت نماییم.

سمت موثر و غیر موثر طناب

قبل از هر چیز باید به این فکر کنیم که سمت موثر(زنده) و سمت غیر موثر (مرده)  طناب کدام است.

سمت غیر موثر طناب آن طرفی است که که شل است و کنار ما قرار می گیرد سمت موثر طناب سمتی است که به صعود کننده می رود زیر فشار است برای این روش حمایت که من می خواهم با دست راستم حمایت را انجام بدهم پس سمت موثر طناب سمت راستم است و سمت غیر موثر طناب سمت چپم طناب است.

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

برای استقرار بهتر طناب یک حفره ایجاد کنید

بهتراست برای استقرار بهتر طناب در سمت غیر موثر طناب یک حفره ایجاد کنیم. اینکار خیلی به شما کمک می کند لذا در کنار جایی که نشسته اید یک گودال حفر کنید.

لذا وقتی نوبت به حمایت بدنی با طناب می رسد نیاز به محلی داریم که طناب های اضافی را در آن با امنیت و خوبی نگهداری کنیم این کار به شما امکان می دهد تا بدون آنکه تداخلی در طناب ها به وجود بیاید.

حمایت بدنی از صعود کننده

از صعود کننده حمایت کنید و طناب های سمت غیر موثر مزاحم کار شما نشود خب الان باید طناب را در جای خودش قرار دهم و من باید طناب را از پشت سرم عبور دهم همونطور که می بینید من کوله پشتی ندارم این کار مرا کمی آسانتر می کند .

مراقب تجهیزات تیز خود باشید

اگر بر پشت سرم کوله پشتی  داشتم باید طناب بیشتری را از پشت کوله پشتی عبور می دادم. اگر شما باتوم و یا کلنگ یخ و برف در کنار کوله پشتی خود داشته باشید باید خطر پاره شدن طناب را در برخورد با این اجسام در نظر بگیرید.

خب اکنون آماده می شوم طول مناسبی از طناب را جدا می نمایم کمی به جلو خم می شوید تا بتوانید طناب را از بالای سرخود به راحتی عبور دهید و مطنا شوید که طناب از دور قسمت پایین کمرتان عبور نموده است.

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

فردی که در حفره نشسته است نقش اهرم را دارد

اساسا در این روش حمایت، فردی که در حفره نشسته است نقش اهرم را دارد لذا در جهت مخالف سطح برف نیرویی به طناب وارد می نماید تا کوهنورد پایین را بالا بکشد بدون اینکه خودش به پایین لیز بخورد.

برای ایجاد اسطکاک بیشتر بین حمایت کننده و طناب و برای تثبیت کنترل خود بر هرگونه فشار ناگهانی که از سمت موثر طناب وارد خواهد شد باید یک پیچ در سمت غیر موثر طناب و دست چپم ایجاد نمایم””البته چون من راست دست هستم””

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

همانطور که می بینید .

اسطکاک ایجاد کنید

طناب را دور دستم یکبار می پیچم لذا شما یک پیچیدگی در دور بازوی من می بینید و اگر شما درست این کار را انجام داده باشید انتهای سمت غیر موثر طناب می بایست دور دست شما باید بین شست و چهار انگشت دست شما باشد. اگر شما اشتباهی طناب را دور دست خود بپیچید انتهای طناب به انگشت کوچک شما می رسد .

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

لذا راه درست این است که دست خود را یک بار از زیر و یکبار از بالای طناب عبور دهید و سر طناب را در دست بگیرید.

سمت موثر طناب

حال به سراغ سمت موثر طناب می رویم در این بخش هرگز نباید پیچشی در طناب ایجاد نماییم.

اگر سمت موثر طناب را دور بازوی خود بپیچید. زمانی که زیر فشار قرار می گیرد می تواند به بازوی شما آسیب برساند بازویتان را حتی زخم کند.

پس بهترین کار این است که سمت موثر طناب را به همین صورت در دست خود بگیرید دوباره تکرار می کنم سمت غیر موثر طناب را دور بازوی خود بپیچید و در سمت موثر طناب را به این شکل به دست بگیرید.

خب حالا شروع می کنیم به حمایت کردن نفر پایین تا اون بتونه صعود کنه باید دست راستم را به سمت بدنم خم کنم و باید دست چپم را به سمت جلو از بدنم بکشم.

و با دست چپم طناب را نگه دارم دست راستم را روی طناب جلو میکشم و اکنون باید هر دو طناب را با دست راستم بگیرم و این اجازه میده که دست چپم که در سمت غیر موثر طناب هست را دوباره به کنار بدنم برگردونم و دوباره از اول…

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

تکنیک حمایت بدنی چهار بخش دارد

این تکنیک 4 بخش دارد که باید به ترتیب پشت سر هم انجام داد خب یک ، دو ، سه  و چهار

با این کار طناب سمت موثر  را به طرف خود می کشیم و به بخش غیر موثر انتقال می دهیم

با دست راستم خود باید هر دو طناب را بگیریم دست چپ را به سمت کمر روی طناب حرکت

و دوباره این تکنیک را تکرار نماییم.

باید طناب های اضافه سمت غیر موثر را در محلی که تعبیه کرده ایم قرار دهیم خب پس دوباره 1 .2.3.4 .

اگر کمی تمرین کنید می تونید این کار را به راحتی و به سرعت انجام دهید باید سرعت خود را با سرعت صعود کننده تنظیم نمایید صعود کننده هم باید سرعت صعودش را با کار شما تنظیم نماید.

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

به همین روش طناب را به سمت خودتان بکشید و ادامه دهید…

منتظر لیز خوردن صعود کننده باشید

وقتی شما دارید کسی را حمایت می نمایید تا صعود کند باید انتظار داشته باشید که ممکن است شخص لیز بخورد یا زمین بخورد. اگر صعود کننده لیز بخورد شما فشار زیادی را در سمت موثر طناب احساس می نمایید این می تواند کمی شما به سمت پایین بکشد.

اما از آنجایی که شما باید با این فشار مقابله نمایید تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که دست چپ خود را به سینه خود بچسبانید و طناب را محکم نگهدارید استطکاک به وجود آمده تاثیر فشار وارده را از بین می برد و اینگونه شما می توانید صعود کننده را به خوبی

و ایمنی حمایت نمایید تا به صعودش ادامه دهد.

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

اسطکاک را افزایش دهید

اگر متوجه شدید که شخص صعود کننده به زمین خورده است باید دست چپ خود را به قفسه سینه خود بچشباید و طناب را محکم بگیرید تا اسطکاک افزایش یابد.

 به یاد داشته باشید که اگر فرد صعود کننده لیز بخورد به هیچ عنوان نباید طناب را رها کنید.

از این حمایت استفاده نمایید و او را به آرامی بالا بکشید وقتی نفر صعود کنند به شما نزدیک می شود و به شما می رسد شما باید محل خود را مستحکم کنید و مقدمات را برای حمایت از صعود او آماده نمایید.

دوباره باید ذخیره طناب های اضافی و غیر موثر را مرتب کنید جای نشستن خود را مسحکم نمایید و آماده گذشتن صعود کننده از کنارتان باشید صعود کننده باید از سمت راست شما صعود نماید.

برعکس حالت قبل باید طناب سمت موثر را شل کنید

همین که فرد صعود کننده از شما رد می شود شما باید روش کار خود را عوض نمایید قبلا طناب را به سمت خود می کشیدید و آن را به بخش غیر موثر انتقال می دادید و ذخیره می کردید اکنون باید طناب را به سمت صعود کننده انتقال بدهید پس اکنون باید به جای کشیدن طناب به سمت خود طناب را به سمت بیرون هل بدهید و آزاد کنید برعکس  حالت قبل باید طناب سمت موثر را شل کنید.

و دست سمت غیر موثر را روی طنای بلغزانید تا طول بیشتر از طناب آزاد شود البته باید نفر صعود کننده نیز یا صعودش کمی به طناب نیرو وارد نماید.

تا کار شما راحت تر شود لذا وقتی صعود می کند از مقاومت طناب برای لغزش و رها سازی طناب استفاده نمایید و با این روش به کشیدن و رها سازی طناب ادامه بدهید .

زمانی که نفر دوم صعود می کند باید دقت کنید به اندازه مناسبی ازسمت راست شما فاصله دارد.

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

دقت کنید که صعود کننده با فاصله مناسبی از سمت راست شما حرکت می کند

چرا که اگر او لیز بخورد درحالی که  بالای سر شماست یا سمت چپ شما در سمت غیر موثر طناب باشد شما نخواهید توانست برای نجات او و خودتان کاری انجام دهید!

پس دقت کنید که صعود کننده با فاصله مناسبی از سمت راست شما حرکت می کند.

در این حالت اگر او لیز بخورد شما به خوبی می توانید از او حمایت کنید در صورت لیز خوردن، او از سمت راست شما بر روی شیب می افتد و از کنارتان رد می شود و به محل مناسبی برای اعمال حمایت بدنی شما باز می گردد.

این بار اگر او لیز بخورد و به پایین بیفتد  شما مثل حالت قبل تنها کافی است که دست چپ

خود را به قفسه سینه تان بچسبانید و طناب را محکم بگیرد.

حمایت بدنی دینامیک

درحالت دینامیک شانس بیشتری برای حمایت از صعود کننده خواهید داشت بهتر است قدری به طناب حالت دینامیک بدهید. یعنی یکباره جلوی طناب سد ایجاد نکنید چرا که ممکن از محل اسقرار شما در اثر نیروی وارد از بین برود.

لذا به آرامی نیروی وارد بر طناب را مهار نمایید همینکه شخص بر روی شیب لیز خورد و از کنار شما عبور نمود شما احساس می کنید که طناب یکباره کشیده می شود در این لحظه بگذارید طناب قدری حرکت نماید. (به یکباره فشار را مهار نکنید)

قدری که طناب لغزش نمود دست چپ خود را بر قفسه سینه بچسبانید نیروی طناب را به شکل مناسبی مهار نمایید و مانع سقوط شخص شوید.

بدین شکل شما به صورت دینامیک نیروی حاصل از سقوط را مهار می نمایید.

و این روش(حمایت دینامیک) ایمن ترین راه برای حمایت بدنی است.

(آموزش حمایت بدون تجهیزات در کوهنوردی های زمستانه)

زمانی که طناب کشیده می شود صدای خاصی ایجاد می کند که می تواند علامت خوبی باشد که شما شروع به مهار نیروی طناب نمایید

نظر شما چیست؟ به نظر شما چه تکنیک های دیگری برای حمایت بدنی وجود دارد؟ آیا حمایت بدنی روش ایمن و مناسبی است؟ نظریات و تجربیات خود را با ما دیگر سلوچی ها در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.